Tiền tiểu đường

  1. Tiền tiểu đường bao lâu thành tiểu đường?
  2. Tiền tiểu đường có phải uống thuốc không?
  3. Tiền tiểu đường nên ăn gì? kiêng gì?
  4. HbA1C tiền tiểu đường là bao nhiêu?
  5. Tiền tiểu đường là gì? Có chữa dứt điểm được không?