Bạn đang sống chung với bệnh tiểu đường và mong muốn cải thiện cân nặng? Bạn hiểu rằng việc kiểm soát cân nặng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc